Bescherming van de privacy met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijk karakter.

1. De Gebruiker belooft correcte en complete persoonlijke gegevens te leveren bij de Bestelling via de Site of tijdens zijn inschrijving op de andere Diensten die worden aangeboden op de Site.

2. BePark verbindt zich tot het niet verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt door interne diensten voor het behandelen van de reserveringen, voor communicatiedoeleinden of in het kader van de personalisatie van de Site afhankelijk van de geconstateerde voorkeuren van de leden.

3. In geval van overdracht of gebruik door derden van de persoonlijke gegevens, verbindt BePark zich tot het van tevoren informeren van de Gebruiker zodat deze in de gelegenheid is om zijn recht op inspraak kan uitoefenen. BePark kan ook geconsolideerde statistieken leveren betreffende zijn Gebruikers, zijn reserveringen, de uitwisselingsstructuur en de informatie op de Site aan betrouwbare derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens. Het huidige artikel kan echter niet voorkomen dat activiteiten worden doorgegeven aan derden.

4. Volgens het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming (GDPR) heeft de Gebruiker het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te controleren, recht te zetten en eventueel volledig te verwijderen. Elke aanvraag in dit verband kan worden beheerd via de klantaccount van de gebruiker of via de BePark-klantenservice per e-mail of schriftelijk naar het volgende adres: BePark SA 1050 BRUSSELS, Rue du Mail, 50 (België ) met een bewijs van uw identiteit (fotokopie van uw identiteitskaart). In overeenstemming met de wet behoudt BePark zich echter het recht voor om de gebruikersgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten en de controle hierop door geautoriseerde instellingen gedurende een periode van twee (2) jaar te bewaren.

5. Het verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens kan niet worden toegepast zolang een contract loopt of nog moet komen. Dit verzoek zal niet automatisch worden gekoppeld aan een verzoek om sluiting van het contract, ze moeten vooraf worden gesloten in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in punt 21 van deze voorwaarden.

6. De Site maakt gebruik van cookies. Het cookie is een computerbestand, opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker, met als doel een voorgaand bezoek van de Gebruiker of van de Gebruiker op de Site te signaleren. De cookies worden onder andere gebruikt door BePark om de service aan de Gebruiker te personaliseren. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn webbrowser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid de service die hem door BePark wordt geboden, te personaliseren.

7. Sommige pagina’s van de website kunnen soms elektronische afbeeldingen of «webbakens» bevatten, die het mogelijk maken om het aantal bezoekers op de pagina te tellen. Deze webbakens kunnen gebruikt worden door sommige partners van BePark, met name om de effectiviteit van sommige acties te meten en te verbeteren. De gegevens die via deze bakens verkregen worden, maken het gewoon mogelijk om statistieken te verzamelen over het aantal bezoeken op sommige pagina’s van de Site, en dit om de Leden beter van dienst te kunnen zijn.